Skyttel

Fördelar med skyttel

Unikt med transfervagnen är att den jobbar i sidled och i praktiken fungerar som en flyttbar bro. Vid transport av pallar mellan banor som inte ligger i direkt närhet med varandra blir transfervagnen ett smidigt mellanled. Vår transfervagn är också idealisk för transport av pallar till olika mottagningsbanor och vid hämtning av pallar från olika banor till en gemensam uppsamlingsbana. En typisk miljö där transfervagnen verkligen kommer till sin rätt är i anslutning till in- och utlastningskajer vid större lager. Där är det i regel många slussar. Då är det perfekt att installera en transportör som erbjuder förbindelse till en lång rad med stationer.

Dessutom är det alltid skönt när transportutrustningen inte upptar för mycket plats. Med transfervagnen som mobil länk undviker du att låsa golvyta och frigör därmed utrymme för nödvändig trucktrafik. När det gäller rälsen, som vagnen löper på, kan den antingen läggas på golvet eller nedsänkt för att slippa en upphöjd kant.

Ladda ned produktblad

Be om offert

ESU Conveyor

Skyttel

ESU Conveyors skyttel är uppbyggd med stor eftertanke. Transfervagnens bärande element kan vara en rullbana eller kedjetransportör. Drivenheten till rullbanan eller kedjetransportören ombord på vagnen kan användas som driftunderstöd till anslutande banor för hämtning och lämning. Transfervagnens motor är frekvensstyrd vilket ger både en mjuk acceleration respektive inbromsning (retardation). Sist men inte minst kan transfervagnen förses med en enkelbana eller en dubbelbana för kombinerad lämnings- och hämtningsfunktion.

Transfervagnar som skapar fria ytor samt underlättar sortering

Skyttlar från ESU Conveyor innebär en helhetslösning för dig som kund. Inte bara vad gäller själva banan utan även installationssmidigheten ute hos dig som kund. Genom åren har vi lärt oss att installationen ute hos kund kan bli kostsam både för leverantören och slutkunden. På ESU Conveyor har vi därför lagt stort engagemang på att säkra effektiviteten när det kommer till installation av våra bansystem så att det ska gå så fort och smidigt som möjligt att installera dessa.


Det är en transportör som tjänar som mobillänk mellan flera transportband och är utmärkt vid sortering. Ska godset förflyttas från en plats till en annan, där golvytan måste vara fri från permanent transportutrustning, är transfervagnen oftast bästa lösningen.

Skyttel

Våra klienter

Med vårt engagemang och erfarenhet har vi lyckats hjälpa stora som små företag att automatisera sin emballagehantering. 

Vill du läsa mer om våra tidigare arbeten?

volvo

Offertförfrågan

Här fyller du i en enkel offertförfrågan med ledning av vårt produktsortiment.