Produkter

Skräddarsydda & lönsamma automationslösningar

Kragstapling

Kragtestning

Emballagenedbrytning

Pallrättvändare

Pallstaplare

Bansystem

Kragstapling & kragtestning

Rationell och erogonomisk hantering av kragar.
Staplar och testar 500 kragar i timmen.

Kragen kommer från en monteringslinje eller placeras manuellt på kragbanan. Kragen matas in i linjen, därefter vänds kragen så att kraglåsen hamnar rätt på pallen enligt det staplingsmönster som kunden har valt. Kragstaplaren lyfter upp kragen från kragbanan och staplar den på pallen. När den första stuven blir full fortsätter staplaren till den andra stuven. Maskinen har två teststationer som testar kragens fyra gångjärn.

Säkerhetsföreskrifter CE
Maskinen är försedd med  all typ av säkerhet för att kunna följa
dagens maskindirektiv. Maskinen är CE märkt.

Kapacitet för linjen
Maskinen  klarar av att testa kragens gångjärn och stapla minst en krage var 7:e sekund. 

Bemanning
En operatör beroende på volymer. 

Bansystem

Vi konstruerar pallbanor så att det passar in i er anläggning och integrerar bansystem efter era krav och önskemål.

Pallrättvändare & pallstaplare

Erogonomisk hantering av pallar/pallstuvar. Flexibel avplockare/staplare som klarar av att plocka isär saxade pallstaplar.

Pallrättvändaren klarar av att plocka isär saxade pallstuvar för att sedan placera dem på golvet eller på en transportbana. Det går även att stapla pallarna rakt eller saxa stuvar.

Säkerhetsföreskrifter CE
Maskinen är försedd med all typ av säkerhet för att kunna följa dagens maskindirektiv. Maskinen är CE märkt.

Bemanning
En operatör beroende på volymer. 

Emballagenedbrytning

Rationell och erogonomisk hantering av kragar och pallar. En automatisk maskin för nedbrytning av emballage i hög hastighet.

Nedstaplaren har en funktion som en helautomatisk stilastående truck. Gafflarna med axelform som åker in och ut. Hela gaffelvagnen åker upp och ned. För att detektera var gafflarna skall åka in finns dubbla laserfotoceller som måste se fritt innan de åker in mellan medarna på pallen. Alla givare och kablar är väl skyddade. Nedstaplaren har en lyftkapacitet på 300 kg. Nedstaplaren har en kapacitet på: 1 låda /15s (vid 3 kragars höjd).