Kedjebanor

Fördelar med kedjebanor

Ladda ned produktblad

Be om offert

ESU Conveyor

Kedjebanor

Våra kedjetransportörer kan stå separat som en ensam bana. Det emellertid också att bygga upp dem till ett större system. Vidare är det möjligt att ha kedjedrivna växlar där man transporterar pallar, exempelvis mellan två system och ansluta till en skyttel om man vill kunna passera men en truck eller gångtrafik.

Kedjebanor för tyngre vikter

Vår standard-kedjebana är konstruerad för att hantera pallar upp till 1500kg/m, max 3000kg/drivstation som bas och sedan går det att göra förändringar som ökar bärigheten och således högre vikter också. Vi kan hantera alla möjliga typer av lastbärare på våra kedjebanor såsom helpall (1200mmx800mm), halvpall (600mmx800mm samt specialpallar. Kedjorna löper smidigt med lite friktion till följd av att de vilar på glidlister.

Standardbanan är en två-strängad kedjetransportör men det går att anpassa denna till flera strängar. Det finns även övergångar mellan kedjorna så  att pallen inte ramlar ner vid övergångar. Banorna går bra att utrustas med frekvensomriktare då man kan reglera hastigheten på kedjan.

Kedjebanor

Våra klienter

Med vårt engagemang och erfarenhet har vi lyckats hjälpa stora som små företag att automatisera sin emballagehantering. 

Vill du läsa mer om våra tidigare arbeten?

volvo

Offertförfrågan

Här fyller du i en enkel offertförfrågan med ledning av vårt produktsortiment.